پرتال امور کارکنان

  • از شماره پرسنلی خود به عنوان نام کاربری استفاده نماید
  • از شماره اثر انگشت خود به عنوان کلمه عبور استفاده نماید
  • در اولین ورود نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید